Čomu sa venujeme


Pohybová príprava

Učíme deti vnímať pohyb ako jeden veľký celok, ktorý zahŕňa množstvo pohybových zručností od behania, gymnastiky, lezenia, pohybových hier, jemnej motoriky, spolupráce a množstva ďalších schopností, ktoré vaše deti získajú na celý život

Gymnastika

Gymnastiku robíme nesútažne a hlavne sa zameriavame na dievčatá od 5-9 rokov ktoré bavia cvičenia z gymnastiky. Je to všeobecná pohybová príprava so zameraním viac na gymnastiku.

Denné tábory

Naša ponuka denných táborov na leto je pestrá. Ponúkame dva typy táborov. Jungle tábor a Denný pohybový kemp. Oba tábory sú skvelým spestrením detského leta, zistite viac

Naši partneri

Kontakt