Všeobecná pohybová príprava

Cieľom nášho programu je výchova pohybovo zručnej mládeže. V programe sa zameriavame na mix rôznych pohybových schopností. Používame metodiku z atletiky, gymnastiky, pohybových hier a rozvoj disciplíny.