Naše osnovy

01

Pohyb hrou

Hra je zábava a učenie. Hra rozosmieva a združuje. Učí nás vyhrávať a prehrávať. Poučiť sa a ísť ďalej. 

02

Rozvoj pohybových schopností pre život

Učíme deti základné pohybové vzory a schopnosti: chôdza, beh, drep, vis, šplh, lezenie, preskakovanie a iné lokomočné vzorce, ktoré postupne rozvíjame do komplexnejších pohybov. Základným pilierom je zdravý pohybový rozvoj. 

03

Rozvoj kognitívnych schopností

Pomocou pohybových hier zapájame mozog a riešime mnohé situácie. Učíme deti vnímať hranicu svojich schopností a prekonávať prekážky. Vedieme deti k vzájomnej pomoci.

04

Fyziotréning

Pozorujeme našich študentov a v prípade pohybových obmedzení im ponúkame podporný program buď priamo v skupine alebo individuálne v spolupráci s fyzioterapeutom. 

05

Efektívita a Ekonomika pohybu

Vedieme deti k efektívnemu a ekonomickému pohybu, cestou filozofie: „Urobte nemožné možné, možné ľahké, ľahké elegantné.“ Moshe Feldenkrais.

06

Akrobacia

Akrobacia je súčasťou našich tréningov. Ten skvelý pocit keď deti spravia prvé salto vzad alebo premet . Je to taká „čerešnička na torte“ aj pre trénerov. 

07

Prekonávanie prekážok

Schopnosť prekonávať prekážky (parkour) je nesmierne dôležitá nielen z pohybového hľadiska ale i v živote. Študentov vedieme cez jednoduché pohyby k tým komplexnejším systematicky a progresívne. 

08

Kultúra pohybu - Pohybová kultúra

Naším poslaním je rozhýbať svet, pomôžte ho rozhýbať s nami.

...

A vždy je tu niečo viac

Školné a rozvrh

Školský rok 2022/2023

Školné

129 Trimester
  • Tréning 2x týždenne
  • Deti cvičia v ucelenej skupine dlhodobo
  • Program na seba nadväzuje
  • Automaticky predlžujeme Vaše miesto v skupine na ďalší trimester, ak nebudete chcieť pokračovať rezerváciu zrušíte

Rozvrh