Čomu sa venujeme

Pohybová príprava

Učíme deti vnímať pohyb ako jeden veľký celok, ktorý zahŕňa množstvo pohybových zručností od behania, gymnastiky, lezenia, pohybových hier, jemnej motoriky, spolupráce a množstva ďalších schopností, ktoré vaše deti získajú na celý život

Parkour a freerun

Tieto hodiny nám navštevujú deti ktoré chcú od pohybu trošku adrenalínu, naučiť sa nové pohyby na každom tréningu. Tieto tréningy sú náročnejšie a pripravujeme tu deti na parkour, účime sa pohyby taktiež z gymnastiky. Tento program máme už od 5 rokov.

Gymnastika

Gymnastiku robíme nesútažne a hlavne sa zameriavame na dievčatá od 5-9 rokov ktoré bavia cvičenia z gymnastiky. Je to všeobecná pohybová príprava so zameraním viac na gymnastiku.

Denné tábory

Naša ponuka denných táborov na leto je pestrá. Ponúkame dva typy táborov. Jungle tábor a Denný pohybový kemp. Oba tábory sú skvelým spestrením detského leta, zistite viac

Novinky z instagramu

Naši partneri

Kontakt