Sme tím ľudí ktorí tvoria pohybové vzdelávanie pre deti a mládež v meste Levice