Levice

Školné a rozvrh

Školský rok 2022/2023

Školné

129 Trimester
  • Tréning 2x týždenne
  • Deti cvičia v ucelenej skupine dlhodobo
  • Program na seba nadväzuje
  • Automaticky predlžujeme Vaše miesto v skupine na ďalší trimester, ak nebudete chcieť pokračovať rezerváciu zrušíte

Rezervačný systém

Rezervácia miesta prebieha v rezervačnom systéme. Tlačidlo "Chceme sa prihlásiť " Vás presunie na našu samostatnú webaplikáciu kde si rezervujete miesto na konkrétnu skupinu.Automatické predl'ženie trimestra. - Po ukončení trimestra automaticky predlžujeme rezervácie na ďalší trimester, príde Vám zo systému automatický email s informáciami o platbe, mieste a čase tréningov v danej skupine.

Rozvrh