Čo Vám ponúkame?

Náš program pre školy obsahuje inšpiratívnu hodinu v priestoroch našej telocvične. 
Ponúkame možnosť obohatiť deti a učiteľov o program telovýchovnej edukácie.

A je to úplne zadarmo!

Ako prebieha spolupráca so školami?

Čomu sa venujeme?

Učíme deti základné pohybové vzory a schopnosti: chôdza, beh, drep, vis, šplh, lezenie, preskakovanie a iné lokomočné vzorce, ktoré postupne rozvíjame do komplexnejších pohybov. Venujeme sa gymnastike, parkouru a pohybovej príprave. 
Viac Vám ukážeme na inšpiratívnej hodine. 

Čo ponúkame školám?

Na hodine deti zapojíme do nášej metodiky formou zábavy a hry. Ukážeme im základy gymnastiky a parkouru. Rozhýbeme sa pohybovými hrami a inšpirujeme ich k každodennému pohybovému rozvoju. Toto je náš cieľ. 

Ako sa k nám prihlásite?

Vyberiete si v kalendári čas a zarezervujte si hodinu. 
Formulár v kalendári Vás vyzve na vyplnenie údajov. 
Následne Vás budeme kontaktovať. 

Vyberte si dátum a čas.

Vyplňte formulár a následne Vás budeme kontaktovať