Ahoj milý podoporovateľ

Ďakujeme za tvoju podporu v roku 2023

Na tejto stránke sú informácie na čo sme využili a využujeme v budúcnosti tvoju podporu a akým spôsobom môžeš pomôcť rozhýbať svet okolo seba, cez našu občiansku aktivitu. Na tlačidle nižšie si môžeš pozrieť čo sme za naše doterajšie pôsobenie v meste Levice dokázali. 

2% používame výhradne na:

Naše údaje

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci: 

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. 
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. 
  3. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. 
  4. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.