Doterajšia činnosť v prospech mesta a Občianska iniciatíva

 •  Workout and Music fest Vol 1. 9.8.2014, park M.R.Štefánika
 • Movement festival pohybovej kultúry Vol 1. 6.9.2014, Námestie hrdinov Levice
 • Výstavba street workoutového ihriska na 5.ZŠ 21.9.2014, amatérskych a vrcholových športovcov, žiakov školy a športové kluby (triatlon, box klub, kickbox).
 • Natočenie Levického dokumentárneho filmu o extrémnych športoch a subkultúre mesta.
 • „Bez práce nie sú koláče“ Premiéra 13. Január 2015, Kino Junior.
 • Slovenský rekord v drepe – spoluorganizátor mesto Levice.
 • Movement Festival vol. 2. dňa 6.septembra 2015 Námestie hrdinov
 • Detská pohybová príprava „Jungle Kids“ deti vo veku od 4-6, 7-11 rokov.
 • Parkour pohybové programy pre deti od 5 do 15 rokov
 • Festival športu-kultúry a vzdelávania 13. Marec 2016, športová hala Levice
 • Movement Festival vol.3 dňa 3.september 2016 Námestie hrdinov
 • Realizovanie workshopov, vzdelavácich seminárov
 • Druhý dych pre Amfiteáter Levice“ návrh revitalizácie areálu / 
 • Movement Festival vol. 4. dňa 3.septembra 2017 Námestie hrdinov 
 • Spoluúčasť pri iniciatíve projektu „Park pohybu Levice“ na sídlisku Vinohrady – Výstavba parku pre extrémne športy, street workoutového ihriska, detských ihrísk, oddychových zón. 
 • Spustenie projektu Parkour komunity
 • Movement festval vol.5. dňa 23. Júna 2018 Levický hradný areál.
 • Dobudovanie street workout cvičebných prvkov na 5. ZŠ – so združením Street-workout Levice
 • Spoluúčasť pri projekte Park pohybu – street workout a parkour ihrisko. Realizácia výstavby november 2019
 • Mini Movement festival 2020 – Park pohybu Levice
 • Levice na bicykli 2018,2019,2020 spolu 7 podujatí
 • Spolupráca s Materským centrom Medulienka a s mestom Levice pri výbere vhodných prvkov pre detské ihriská, ktorých výstavba bola realizovaná v roku 2020/2021. A prebiehajúca spolupráca na nových projektoch detských ihrísk. 
 • Materskému centru Medulineka sme poskytli bezplatné využitie priestorov pre rozvoj pohybových aktivít s deťmi do 3 rokov 
 • Výstavba verejného basketbalového ihriska na sídlisku Vinohrady v spolupráci s mestom Levice a OZ. Festival pohybu

Prebiehajúce 2021/2022

 

 • Celoročná spolupráca s Materské centrum Medulienka – poskytnutie priestorov pre pohybové programy do 3 rokov.
 • Pohybové otvorené dvere – otvorená telocvična pre parkour a workout nadšencov a našich starších študentov zdarma. 
 • Spolupráca a tvorba vizuálu pre projekt 5 Zš Levice v spolupráci s Materským centrom Medulienka a Mestom Levice. 
Movement.sk
Materské centrum Medulienka
Mesto Levice